sigla-unej

cej-mures-logo-mic_new

guvern

Servicii oferite

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz
 • Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc

Competenţă teritorială

Romania-judete-mic
Conform Legii 202/2010 (mica reformă a justiţiei), competenţa teritorială este în circumscripţia Curţii de Apel Tîrgu Mureş (judeţul Mureş şi judeţul Harghita).

Principii ale biroului

Biroul executor judecătoresc Aştelean Florin-Sergiu respectă 3 principii de bază:

Profesionalism – Profesionalismul înseamnă să ştii cum să faci, când să faci şi să faci, lucru pe care vi-l furnizăm pentru fiecare serviciu de care aveţi nevoie

Rapiditate – Popularitatea celebrului citat ”graba strică treaba” nu se aplică şi în cazul nostru. Rapiditate înseamnă pentru noi livrarea unor servicii de calitate într-un timp scurt, astfel încât rezultatul să se ridice la nivelul aşteptărilor clienţilor noştri

Corectitudine – Respectul ţine de corectitudine, fiind o calitate de care nu mulţi se bucură. Prin meseria noastră, corectitudinea va fi mereu prezentă faţă de toate părţile implicate pentru o comunicare corectă în plan profesional

Ei sunt mulţumiţi de serviciile noastre!

Relația de colaborare cu B.E.J. Aștelean Florin-Sergiu este până la data prezentei conformă cu standardele profesionale pe care le urmărim, pentru că este un partener serios, prompt, care își îndeplinește obligațiile la timp și în mod eficient. Ori de câte ori a fost cazul ne-a transmis cu promtitudine informațiile solicitate, dosarele predate au fost analizate în cel mai scurt timp, demararea procedurii de executare realizându-se cu maximă celeritate, dând dovadă de o experiență profesională deosebită. Colaborarea cu personalul angajat din cadrul biroului a fost la fel de bună, biroul dispunând de personal calificat și de logistica necesară derulării în bune condiții a activității de executare.

Vă mulțumim pentru colaborare !

aps-romania

Recomand specialiştii acestui birou care ne-au furnizat toate informaţiile rapid şi eficient. Sunt încântat că am avut ocazia să lucrez cu această echipă de profesionişti !

UNPIR

CASA DE INSOLVENȚĂ MUREȘ  IPURL
Asoc.coord. Orban Paula Irina

Interferenţele Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Mureş cu Biroul Executorului Judecătoresc Aştelean Florin-Sergiu reprezintă un bun prilej de consolidare a performanţelor şi dialog profesional constructiv.
Colaborarea şi consultările sunt reciproc avantajoase pentru persoanele care apelează la serviciile noastre. Scopul nostru este comun: de a oferi servicii de cea mai înaltă calitate, rezultând într-o finalitate performantă, eficientă.
Într-un cuvânt: EFICIENŢĂ

ioan-mateiConsiliuldemediere_smallCORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR
Ioan Matei
Reprezentant CPM
de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș

Atunci când aveţi nevoie de serviciile unui birou al executorilor judecătoreşti, verificaţi dacă:

 • aparţineţi teritorial de biroul ales
 • deţineţi titlul executoriu în original cu formulă executorie, excepţie făcând hotărârile judecătoreşti
 • aveţi o cerere adresată biroului prin care solicitaţi începerea executării silite

B.E.J. Aștelean Florin-Sergiu a luat ființă în anul 2012.

Executorul judecătoresc Aștelean Florin-Sergiu  a fost numit în funcție prin Ordinul Ministrului Justiției, nr. 569/C/2012, și este membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România, și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureș.

Hai să fim colegi!

Dacă dorești să faci parte din echipa noastră, trimite-ne un CV și o scrisoare de intenție pe adresa executor@astelean.ro.
Posturi disponibile

 • full-time
 • part-time
 • prin voluntariat
Echipa

Contactaţi-ne

contact
Nume *
Adresa de e-mail *
Subiect
Mesaj

captcha