Birou Executor Judecătoresc Aştelean Florin – Sergiu

Numire executori judecătoreşti stagiari

 

La data de 14 martie 2012 au dobândit calitatea de executor judecătoresc stagiar, în temeiul Legii nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, executorii instituţiilor de credit şi altor entităţi care aparţin grupului acestora şi care desfăşoară activităţi financiare, instituţiilor financiare nebancare sau instituţiilor de credit cooperatiste, arătaţi în lista de mai jos, ale căror cereri au fost verificate şi admise, până în prezent, de către comisiile constituite prin ordin al ministrului justiţiei.

Cărpuşor Noris Nicolae
Ciobanu Ioana-Ruxandra
Costan Flavius-Iulian
Creţu Alexandra Ioana
Damian Ştefan Leonid
Dragomir Maria-Simona
Dumitru Liliana-Roxana
Galiger  Jozsef-Attila
Grigore Ioan
Guzu Valerică
Munteanu Cristian
Neagu Bogdan Mihail
Negrilă Sorin
Nemţoiu Traian Cristian
Obrad Otilia
Rădulescu Andrei-Liviu
Roşca Dumitru
Santo Adrian-Sabin
Stamatin Alina-Mihaela
Şerban Teodora-Gabriela
Toader Eugenia Monica
Voiculescu Cosmin
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment