ONORARIILE MINIMALE Şl MAXIMALE pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

 

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executări directe:
– evacuări
150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
– încredinţarea minorului sau
stabilirea domiciliului minorului
50 lei 1.000 lei
– vizitarea minorului 50 lei 500 lei
– puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
– desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. Executări indirecte (urmărirea mobiliară şi imobiliară a creanţelor)
(punctul 3 a fost modificat de
Art. I din Ordinul 2561/C din
30.07.2012 p ub licat în
Mo nito r ul Of icial al R o mâniei,
Partea I, nr. 569 din 10 august
2012 )
a) pentru creanţele în valoare de până la
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculează după cum urmează:
1. pentru creanţele în valoare de până la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
2. pentru creanţele în valoare de peste
500 lei, dar până la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depăşeşte
500 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
3. pentru creanţele în valoare de peste
1.000 lei, dar până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte
1.000 lei din valoarea creanţei ce face
obiectul executării silite;
a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste
50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte
50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
5.000 lei plus un procent de până la
3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste
80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
5.900 lei plus un procent de până la
2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
d) pentru creanţele în valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se calculează după cum urmează:
1. pentru creanţele în valoare de peste
100.000 lei, dar până la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
2. pentru creanţele în valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de până la 0,5% din suma care depăşeşte 400.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul
executării silite. În cazul în care, la calculul onorariului maxim se foloseşte un procent de până la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplică acelaşi procent care a fost folosit şi pentru calculul onorariului maxim.
d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte
100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.
4. Poprire
(punctul 4 a fost modificat de
Art. I din Ordinul 2561/C din
30.07.2012 p ub licat în
Mo nito r ul Of icial al R o mâniei,
Partea I, nr. 569 din 10 august
2012 )
a) pentru creanţele în valoare de până la
50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculează după cum urmează:
1. pentru creanţele în valoare de până la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
2. pentru creanţele în valoare de peste
500 lei, dar
până la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depăşeşte 500 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
3. pentru creanţele în valoare de peste
1.000 lei, dar până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte
1.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste
50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte
50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
5.000 lei plus un procent de până la
3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste
80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de
5.900 lei plus un procent de până la
2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
d) pentru creanţele în valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se calculează după cum urmează:
1. pentru creanţele în valoare de peste
100.000 lei, dar până la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
2. pentru creanţele în valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de până la 0,5% din suma care depăşeşte 400.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul
executării silite. În cazul în care, la calculul onorariului maxim se foloseşte un procent de până la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplică acelaşi procent care a fost folosit şi pentru calculul onorariului maxim.
d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte
100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.
5. Protestul de neplată la cambie,
bilet la ordin şi cecuri
150 lei 400 lei
6. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
7. Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8. Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
10. Poprirea asigurătorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
11. Proces-verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei
12. Orice alte acte sau operaţiuni
date prin lege
50 lei 200 lei
13. Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată
14. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei